Isı Yalıtımı

Isı Yalıtımı ve TS 825

Dünyadaki enerji kaynakları hızla tükenmektedir. 1973 petrol krizinden sonra enerji fiyatlarının artmasıyla ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu konuları her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır.

Isı yalıtımının, ev ve ülke ekonomisi başta olmak üzere, yapılar ve çevre üzerinde birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Örnek olarak, aşağıdaki grafikte Almanya’daki konutlarda m2  başına yıllık ortalama fuel-oil sarfiyatı incelenmektedir. Görüldüğü gibi, Almanya’da 1970’lerde izolasyonsuz binalardaki 22-27 lt/m2/yıl fuel-oil sarfiyatı, 2002’de yeni binalarda 3-7 lt/m2/yıl sarfiyatına düşmüştür.

Atermit olarak amacımız, TS 825’e uygun olarak üretilen ürünlerimiz ile ülkemizdeki yakıt sarfiyatını da Avrupa’da olduğu gibi %80 azaltmaktır.

Isı yalıtımı ile enerji tasarrufunun yaygınlaştırılmasına yönelik olarak, TSE, Bayındırlık Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı nezdinde gerçekleştirilen çalışmalar ile TSE 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı Mayıs 2008’de revize edilmiş ve Haziran 2000’den itibaren de yeni inşa edilecek binalarda uygulanması zorunlu haline gelmiştir. Isı yalıtımı uygulama zorunluluğu, belediyelerin ilgili bölümleri ve yapı denetim firmalarınca denetlenmektedir.

Konu ile İlgili Dokümanlar

Mc Kinsey & Company isimli yönetim danışmanlığı firması aşağıda kopyası olan çalışmasında CO2 salınımını azaltmak için en verimli yöntemin yalıtım yapmak olduğunu göstermektedir.